444 0 600
Geriatri Nedir?
Yazıyla alakalı Uzman Doktorlarımız
Yazıyla alakalı Tıbbi Birimlerimiz

​Geriatri Nedir?

İç hastalıklarının bir yandalı olup 60-65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunlarıyla ilgilenmektedir. Geriatri Uzmanı ünvanı hekimlere 4 yıllık iç hastalıkları uzmanlık eğitiminin ardından içerisinde psikiyatri ve nöroloji rotasyonlarının da olduğu 3 yıllık geriatri yandal eğitiminden sonra verilmektedir.

 

Geriatrist (Geriatri Uzmanı):

Geriatri Uzmanı hemşire, diyetisyen, fisyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve psikolog ile birlikte çalışmalıdır. Geriatrist gerekli gördüğü durumlarda diğer ana bilim dalları ile konsültasyon yapmaktan çekinmez. Sonuç olarak amaç; yaşlının sağlığını korumak, hastalığında tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

 

Geriatrik bir değerlendirme nasıl yapılır?

Çok kapsamlı bir hikaye alma ve dahili, nörolojik ve mental muayeneyi kapsayan ayrıntılı fizik muayeneye ek olarak; banyo, tuvalete gitme, giyinme gibi temel günlük yaşam aktiviteleri; telefon kullanma, alışveriş, yemek hazırlama gibi enstrümental günlük yaşam aktiviteleri; mobilite, denge ve düşmelerin değerlendirilmesi; istemsiz idrar kaçırmanın sorgulanması; unutkanlık başta olmak üzere yaşlılarda sık görülen Alzheimer Hastalığı gibi bunama nedenlerinin araştırılmasına yönelik geriatrik kognitif değerlendirme; Parkinson Hastalığı ve titreme (örneğin ellerde titreme), beslenme, kemik erimesi ve kas fonksiyonlarının değerlendirilmesi, uyku bozukluklarının değerlendirilmesi, geriatrik depresyonun değerlendirilmesi ve ayrıntılı ilaç sorgulaması yapılır.

Buna ilave olarak yapılan aile görüşmesi ile de yaşlının evdeki durumu hakkında da bilgi edinilir. Bu kadar kapsamlı bir inceleme birçok hastalığı daha belirti vermeden önce dahi teşhiş ve tedavisini mümkün kılar. Bir hastaya ayrılan süre ortalama 30-45 dakika olmaktadır.

 

Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirmenin Amacı

Geriatri tüm bilgi, ilgi, uğraşı ve araştırmasının 60-65 yaş ve üstünde odaklandığı, bu nedenle deneyiminin de o ölçüde arttığı bir bilim dalı olup; iç hastalıkları ve nörolojik muayene ile birlikte, bu yaş grubunda sık görülen Alzheimer Hastalığı başta olmak üzere bütün demanslar (Bunama), Parkinson Hastalığı, deliryum, depresyon, osteoartrit, osteoporoz, düşmeler, polifarmasi, beslenme bozukluğu, inkontinans, kronik ağrı, uyku bozuklukları gibi hastalık ve komplikasyonların geniş ölçüde incelendiği bir disiplindir.

Böylece, bu çok yönlü inceleme birçok hastalığın daha belirti vermeden önce teşhis ve tedavisini mümkün kılar.

Bütün bunların yanı sıra bu yaş grubunda ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden tanınabilmesi ve aşılama gibi koruyucu sağlık hizmetleri "BAŞARILI YAŞLANMA" kavramıyla geriatrinin uygulama alanlarından birisini oluşturmaktadır.

 

Kimler Geriatri Ünitesine başvurabilir?

65 yaş ve üstünde olan ve zaten iç hastalıkları kapsamında olan hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi hastalıkların yanı sıra osteoporoz (kemik erimesi), idrar ya da gaita kaçırma, yine bu yaş grubunda sık rastlanan unutkanlık şikayetlerine neden olan bellek bozukluğu (Alzheimer Hastalığı, yaşa bağlı unutkanlık ya da diğer demanslar (Bunama), depresyon, düşme, Parkinson Hastalığı, tremor dediğimiz titremesi olan hastalar, beslenme bozukluğu, kronik yaygın ağrısı, çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi) olanlar ya da "Başarılı Yaşlanma" sürecine dâhil olmak isteyenler Bezmialem Geriatri Bilim Dalı Polikliniği'ne başvurabilirler.

Geriatri, yıllara yaşam değil yaşama yıllar katmaktır.


BENZER YAZILAR