444 0 600
Nörolojik Hastalıklar Nelerdir?
Yazıyla alakalı Uzman Doktorlarımız
Yazıyla alakalı Tıbbi Birimlerimiz

NÖROLOJİ NEDİR?

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır

 

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI

Beyin damar hastalıkları ölüm sıralamasında kalp ve kanserlerden sonra 3.sırada gelmektedir

Ölüm sıralaması dışında da hastalık sonrasında bıraktığı sakatlıklar açısından değerlendirildiğinde ise ilk sırada yer almaktadır. Hastalık sonrası gelişen sekellerin hastaya,  ailesine ve devlet bütçesine maliyeti de ciddi boyutlardadır. Bu açıdan düşünüldüğünde hastalığa neden olabilecek risklerin(hipertansiyon diyabet kolesterol yüksekliği obezite ve sigara genetik yatkınlık gibi) önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması hem ölümlerin azalmasında hem de yaşam kalitesinin arttırılması ve bakım hizmetlerinden kaynaklı hastaya ve devlet bütçesine olan yükler de azaltılabilmektedir. 

Beyin damar hastalıklarının tanısında Manyetik Rezonans (MR),  Tomografi ve Anjiyo yöntemleri önemli yer tutmaktadır

 

BAŞ AĞRILARI

Migren, gerilim tipi baş ağrısı yeni başlayan sebebi belirlenemeyen baş ağrıları

 

BAŞ DÖNMESİ VE DENGE SORUNLARI

Vertigo, beyinciğe ait baş dönmeleri ve diğer baş dönmeleri

 

DEMANS –BUNAMALAR

Alzheimer tipi bunamalar, yaşlılığa bağlı hafıza sorunları ve diğer hastalıkların sonucunda ortaya çıkan bunamalar

 

HAREKET BOZUKLUKLARI

Parkinson, Huzursuz Bacak Sendromu, el titremeleri 

 

EPİLEPSİ (SARA) HASTALIĞI

Kasılmanın ve şuur kaybının eşlik ettiği belirgin nöbetler yanında anlaşılması zor dalma nöbetlerine kadar geniş yelpazesi olan bu hastalıkta tanı yöntemi olarak EEG (elektroensefalografi) çok önemlidir.

 

POLİNÖROPATİLER –NÖROPATİK AĞRI VE SİNİR SIKIŞMALARI

Doğumsal nedenler, diyabet ve diğer metabolik hastalığa bağlı sinir tutulumları ile kol bacak sinirlerinin geçtikleri kanallarda sıkışma durumları. 

Bu hastalıkların tanısında EMG -elektromiyografi denilen Nörofizyolojik yöntem kullanılmaktadır.

MULTİPLE SKLEROZ (MS) gibi sinir harabiyeti ile giden hastalıklar

KAS HASTALIKLARI

Özellikle hastalıkların genetik alt yapısının belirlenmesinde TIBBİ GENETİK BİRİMİ nin yeri çok önemlidir

Nörolojik hastalıkların erken ve etkin tanı ve tedavisi son derece önemlidir. 

Hastalıkların erken tanı ve tedavisinde hasta ile uyum ve nörolojik muayene yanında gelişmiş görüntüleme ve laboratuvar yöntemleri kullanılmaktadır,

 

Hastanemiz bünyesinde;

  • ELEKTROFİZYOLOJİ LABORATUVARIMIZDA

  • EEG – Elektroensefalografi

  • EMG- Elektromiyografi

  • RADYOLOJİ ÜNİTEMİZDE

  • Manyetik Rezonans (MR)

  • Tomografi

  • Doppler ultrasonografi

 

TIBBİ GENETİK BİRİMİ 

Hastalık riskleri açısından genetik değerlendirilmelerle hastaların bilgilendirilmesi hizmetleri sunulmaktadır.