444 0 600
Yeni Doğanlarda Oluşabilecek Cerrahi Hastalıklar Nelerdir?
Yazıyla alakalı Uzman Doktorlarımız
Yazıyla alakalı Tıbbi Birimlerimiz

​Yeni doğanlarda Oluşabilecek Cerrahi Hastalıklar Nelerdir?

 • Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları ve soluk borusu ile ilişkisi (Özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül)

 • Doğumsal mide, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsağın yokluğu veya tıkanıklığı

 • Diyaframın olmamasına bağlı olarak bağırsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi)

 • Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)

 • Prematürelik ve buna bağlı olarak gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi (Nekrotizan enterokolit)

 • Karın duvarının olmamasına bağlı olarak bağırsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)

 • Baş boyun kitleleri 


Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları Nelerdir?

 • Yemek borusunun (özofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalıklar (Korozif Özofajit)

 • Mide darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı

 • Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları

 • İnce bağırsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları

 • Apendisit

 • Doğumsal bağırsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın bağırsak) (Hirschprung Hastalığı)

 • Kabızlık, makatta çatlak (anal fissür) ve fistül oluşumu

 • Ergenlerde hemoroid ve cerrahisi

 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı

 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri

 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişleme ve taş hastalığı

 • Pankreas kistleri ve tümörleri

 • Dalak hastalıkları ve kan hastalıklarında dalak çıkartılması

 • Herediter sferositoz

 • Kist hidatik tedavisi 


Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları Nelerdir?

 • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri

 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen apse ve ampiyemin tedavisi

 • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları

 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler

 • Akciğer zarları arasına hava dolması (pnömotoraks), akciğer zarlarının arasına kan dolması (hemotoraks)

 • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

 • Mediastinal kitleler 


Çocuklarda Cerrahi Tedavi Gerektiren Travma Çeşitleri Nelerdir? 

 • Trafik kazaları

 • Düşme, darp ve buna benzer genel vücut travmaları

 • Hırpalanmış çocuk sendromu

 • Kesici, delici, karın, göğüs travmaları 


Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri Nelerdir? 

 • Böbrek tümörleri (Wilm's tümörü)

 • Sinir elemanı kaynaklı tümörler (Nöroblastom)

 • Yumuşak doku tümörleri (Sarkoma)

 • Lenf bezi tümörleri (lenfoma)

 • Karaciğer tümörleri (Hepatoblastoma ve diğerleri)

 • Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi

 • Over, testis (yumurtalık) tümörleri 


Cerrahi Tedavi Gerektiren Hormonal Hastalıklar Nelerdir? 

 • Tiroid bezi (guatr) hastalıkları

 • Pankreas hastalıkları

 • Böbrek üstü bezi hastalıkları 

Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi:

 • Boyun kitleleri (benign ve malign kitleler)

 • Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri

 • Tiroglossal kist 

Yanıkların Cerrahi Tedavisi:

 • Yanıkların ayaktan ve yatırılarak her türlü tıbbi ve cerrahi tedavisi

 • Eski yanıkların izlerinin tedavisi 


Cerrahi Ameliyat Gerektiren Ürolojik Problemler Nelerdir?

 • Gece ve gündüz idrar kaçırma (Enürezis ve Üriner İnkontinans)

 • İdrar yapma işlev bozuklukları

 • Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı (ürolithiazis)

 • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)

 • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)

 • Üreter genişlemesi, taşları

 • Vezikoüreteral reflü- VUR (idrarın mesaneden geri kaçışı)

 • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı

 • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanenin karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)

 • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)

 • İnguinal herni (kasık fıtığı)

 • Hidrosel (su fıtığı)

 • Spermatik kordon (funiküler) kisti

 • İnmemiş testis

 • Testis torsiyonu (testisin ve damarlarının keni etrafında dönmesi)

 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit – postit (sünnet derisi ve penis ucu iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar

 • Sünnet (İsteğe bağlı ve cerrahi nedenlerden dolayı)

 • Kız çocuklarda over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu

 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar