444 0 600

İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu Üniversitemizde Gerçekleşti

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türk Resüsitasyon Derneği ve Avrupa Resüsitasyon Konseyi (European Resuscıtatıon Councıl-ERC) iş birliğinde, Erişkin İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu (Advanced Life Support-ALS) üniversitemizde gerçekleştirildi.

26-27 Mart 2022 tarihinde Üniversitemiz Merkez Kampüsü'nde düzenlenen kurs Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Biçer'in açılış konuşması ile başladı.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Harun Uysal'ın da bulunduğu ERC-ALS Eğitimci sertifikasına sahip çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin eğitimci olduğu kursta, katılımcılar Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) eğitimine katkı sağlayacak ERC -ALS sertifikasına sahip oldu.

İki gün süren kurs başarı ile tamamlandı.