444 0 600
Kanceri Limfatik
Lidhur me artikullin Mjekët tanë ekspertë
Lidhur me artikullin Spitalet Tuna
Lidhur me artikullin Njësia Mjekësore

Limfoma (kanceri limfatik), i cili diagnostikohet më shpesh në mesin e kancereve hematologjike, është përhapja dhe rritja e pakontrolluar e limfociteve, pra e qelizave të bardha të gjakut, që është mekanizmi mbrojtës i organizmit. Ka 2 lloje si Hodgkin dhe jo-Hodgkin.


është rritja. Ka 2 lloje si Hodgkin dhe jo-Hodgkin

Limfoma Hodgkin është një lloj kanceri që shihet kr​​yesisht te meshkujt në të gjitha grupmoshat dhe shkaku i të cilit nuk dihet me siguri. Llojet e limfomës Hodgkin përfshihen në grupin e kancereve të shërueshme.

Limfoma Jo-Hodgkin është emri i dhënë për të gjitha llojet e tjera të limfomës. Limfoma jo-Hodgkin ndahet në 2 grupe si limfoma B dhe T. Trajtimi i aplikuar përcakton ecurinë e limfomave me qeliza B dhe T, të cilat janë më agresive dhe me përparim të shpejtë se llojet e tjera të limfomave.


Mekanizmi mbrojtës dhe imuniteti i trupit

Ënjtja që shfaqet në nyjet limfatike, të cilat janë pjesë e sistemit limfatik dhe nuk largohen, janë tiparet më të spikatura të kancerit limfatik.

Si në të gjitha llojet e kancerit, stadi i sëmundjes në procesin e trajtimit të kancerit limfatik, mosha e pacientit, gjendja e shëndetit fizik dhe mendor janë faktorët më të rëndësishëm që përcaktojnë metodën dhe procesin e trajtimit të kësaj sëmundjeje.

Përveç rëndësisë së diagnostikimit të hershëm në limfoma, është shumë e rëndësishme që morali dhe mbështetja e pacientit të jetë e lartë.​​​