444 0 600
Cilat probleme shëndetësore shkaktojnë sëmundje gjenetike?
Lidhur me artikullin Mjekët tanë ekspertë
Lidhur me artikullin Spitalet Tuna
Lidhur me artikullin Njësia Mjekësore

​​SËMUNDJET ME INTELIGJENCE

Ka shumë shkaqe kromozomike, kongjenitale, metabolike dhe endokrine të prapambetjes mendore. Mund të ndodhë gjatë shtatzënisë së nënës, gjatë lindjes ose pas lindjes për arsye të ndryshme. Kjo gjendje, në të cilën diagnostikimi i hershëm është shumë i rëndësishëm për parandalimin e sëmundjes apo ndalimin e saj në një fazë të hershme, mund të zbulohet me anë të analizave të ndryshme gjenetike.


Infertilitet, aborte të përsëritura

Analiza e kromozomeve, paneli i trombofilisë dhe analiza e mikrodelecionit të kromozomit Y kryhen për çiftet me infertilitet ose probleme të përsëritura të abortit.


EPILEPSIA

Kjo sëmundje e njohur ndryshe si Sara, ka shumë shkaqe. Është e mundur të diagnostikohet kjo sëmundje, e cila përparon me kriza, me metoda të ndryshme analize.


SËMUNDJET E MUSKUJVE

Në këtë grup sëmundjesh, të cilat zakonisht shfaqen me dobësim të muskujve, ka një problem në sistemin e lëvizjes. Diagnoza e hershme mund të bëhet me analizën e gjeneve dhe panelet e sëmundjeve të muskujve në pacientët që vijnë me ankesa të tilla si vështirësi në ulje, ecje dhe ngjitje shkallëve.


POLINEUROPATIA

Diagnoza e shumë sëmundjeve neurologjike, veçanërisht e polineuropative, është e mundur me analiza të ndryshme.


SËMUNDJET E ZEMRËS

Sëmundja mund të diagnostikohet me analizat tona dhe panelet që lidhen me sëmundjet e zemrës për shkak të një shkaku gjenetik.


KANCERET FAMILJARE

​Ne kemi teste për diagnostikimin e shumë kancereve familjare, veçanërisht kancerit të gjirit dhe kancerit të vezoreve.


Diagnostifikimi i hershëm i sëmundjeve gjenetike është shumë i rëndësishëm në drejtim të fillimit sa më të shpejtë të terapisë fizike për zhvillimin e inteligjencës dhe aftësive motorike të pacientes dhe që nëna të mos hasë të njëjtin problem në shtatzënitë e tjera. Është e përshtatshme të jepen rezultatet e analizave me këshillim gjenetik.