444 0 600

Misyon

Çağdaş bilimin ışığında koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici sağlık hizmeti vermek

Bilimsel yönden donanımlı, etik değerlere bağlı asistan ve tıp öğrencileri yetiştirmek.

Sağlık biliminin gelişimine katkıda bulunan öncü bir kuruluş olmak.

Alanında öncülük eden ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile işbirliği içinde hareket etmek.

Tarihi misyonumuza uygun şekilde fakir fukara ve garip gurebanın  aynı ölçüde ve kalitede sağlık hizmeti almasını sağlamak. 

 

Vizyon

Öncelikle ü lkemizde ve diğer gelişmiş ülkelerde tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin tamamında başarılı faaliyetleri ile tanınan ve yüksek bilinirliği ile ön sıralarda tercih edilen bir hastane olmaktır.

Faaliyetleri ile öncü ve ilklere imza atan ve sağlıkta örnek teşkil edecek bir hastane olmaktır.