444 0 600
​BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN

Sultan ll. Mahmud’un eşi ve Sultan Abdülmecid’in annesidir. Sultan Mahmud’un ölümünden sonra on altı yaşındaki oğlu Abdülmecid tahta çıkınca, Bezmiâlem de “Valide Sultan” unvanını almıştır.

Devlet işlerinde Sultan Abdülmecid’in gerektiğinde yardımcısı, gerektiğinde ise aldığı kararlarının destekleyicisi olan Bezmiâlem Valide Sultan, son derece akıllı, tedbirli, şefkatli ve cömert, dünyevî hırs ve gösterişlerden kendini alıkoymayı başarmış bir insandı. Hayatını vakıf kurmaya adayan Bezmiâlem Valide Sultan, yaşadığı sürece önemli hayır eserleri meydana getirdi. Valide Sultan tesis ettiği hayrat vakıflarının devamlılıklarını sağlamak için çok sayıda gelir kaynaklarını akarât olarak vakfetti.   Ayrıca harap olmuş hayır eserlerini de onartıp yeniden ihya ettirdi.

Bezmiâlem Valide Sultan 2 Mayıs 1853’te Beşiktaş Sarayı’nda vefat etmiştir. İstanbul’da Çemberlitaş’ta Sultan ll. Mahmud Türbesi’nde medfundur.

Bezmiâlem Valide Sultan’ın hayır eserlerinden en önemlisi 1845 yılında yaptırdığı ülkemizin modern anlamda ilk hastanesi olan “Gureba-i Müslimin Hastanesi”dir. O günden bugüne milyonlarca yoksul ve hasta insana aralıksız hizmet veren hastane, 2010 yılında dönüşerek “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi” adıyla eğitim ve araştırma hastanesi misyonunu da yüklendi.

Günümüzde “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi” köklü geçmişinden aldığı güçle ve nitelikli akademik kadrosuyla geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmeye devam ediyor.BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN'IN HAYIR ESERLERİ


A) Hastaneler

1- Gurebâ-i Müslimîn Hastanesi

1845 yılında yoksul ve kimsesizlere hizmet vermek üzere kurulan "Bezmiâlem Gureba-i Müslimîn Hastanesi" darüşşifalardan sonra Müslümanlar için tesis edilen ilk vakıf sağlık kuruluşudur. "Hastane" tabiri ilk kez bu müesseseyle birlikte kullanılmıştır ve klasik tıptan modern tıbba geçişte öncü kabul edilmektedir.

İlk açıldığında 200 yatak kapasiteyle hizmet gören hastanenin ilerleyen tarihlerde ihtiyaçlar sebebiyle hem bina hem de kadro sayısında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 2010 yılından itibaren "Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi" adıyla hizmet veren hastane günümüzde 600 yatak kapasiteli ve günde 7000 muayenenin yapıldığı dev bir sağlık kompleksine dönüşmüştür.

2- Mekke'de Gurebâ-i Müslimin Hastanesi

Yapımına Bezmiâlem Valide Sultan hayatta iken başlanan bu hastane, vefatından sonra yarıda kalmışsa da vatandaşlarının sağlığına büyük önem veren Sultan II. Abdülhamid tarafından tamamlanmıştır.B) Okullar

1-Dârülmaarif (Valide Mektebi) 

1850'de hizmete girmiştir. İstanbul'da Cağaloğlu'nda II. Mahmud Türbesi'nin yanındadır. Devlet dairelerine memur kadrosu hazırlayan ve Dârülfünun'a talebe yetiştiren bir kurum idi. Söz konusu bina, günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak hayatiyetini devam ettirmektedir.

2-Bezmiâlem Valide Mektebi

Beykoz Çubuklu'da yaptırılmıştır.​

3-Bezmiâlem Sıbyân Mektebi

1844'de inşa edilmiştir. İstanbul'da Edirnekapı'da Molla Aşkî Mahallesi'ndedir.

4-Bezmiâlem Sıbyân Mektebi (Yeşil Mektep)

Dârülmaarif Mektebi'nin yayındadır. Onunla birlikte 1850'de açılmıştır. Yeşil Mektep olarak bilinir.

 

C) Camiler

1-Dolmabahçe Cami

1855'te bir cuma töreniyle ibadete açılmıştır.

2-Gureba Hastanesi Cami

1845'te hizmete açılmıştır.

 

D) Köprüler

 • Galata Köprüsü
 • İlk Galata Köprüsü'nün açılış tarihi 1836'dır.

 

E) Çeşmeler

 • Beşiktaş-Maçka'da Valide Çeşmesi
 • Silivrikapı'da Uzunyusuf Mahallesi'nde Bezmiâlem Çeşmesi
 • Sultanahmet'te Üçler Çeşmesi
 • Topkapı'da Bezmiâlem Çeşmesi
 • Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi Çeşmesi
 • Beşiktaş Cihannümâ Mahallesi'nde Bezmiâlem Çeşmesi
 • Tarabya'da Bezmiâlem Çeşmesi
 • Alibeyköyü'nde Bezmiâlem Çeşmesi
 • Silivrikapı'da Abdullah Ağa-Bezmiâlem Çeşmesi
 • Kasımpaşa'da Bezmiâlem Çeşmesi
 • Topkapı'da Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan Çukur Çeşme: Tamir
 • Galata Kulesi yanındaki Bereketzâde Çeşmesi: Tamir


F) Sebiller

 • Medine'de Bezmiâlem Sebili: Hz. Hamza Türbesi'ne giden yol üzerindedir.
 • Medine'de Bezmiâlem Sebili: Şam Kapısı'nın dış tarafında.
 • Kerbelâ'da Bezmiâlem Sebili

Bunların dışında gerek İstanbul'da ve gerekse Osmanlı'nın pek çok yerinde Bezmiâlem Valide Sultan tarafından yaptırılan, tamir ve yeniden ihya ettiren hayır eserleri bulunmaktadır. Söz gelimi, Terkos Gölü ve civarı, binlerce dönüm tarla ve araziler, çiftlik ve köyler, dükkân, han ve değirmenler gibi gelirleri yüksek mülkler ile vakıflar bu cümledendir.
Valide Sultan ayrıca Kâbe ve Hz. Muhammed'in türbesi ile İstanbul'da Eyüp Sultan Vakfı'na da çeşitli hizmetlerde bulunmuştur.
 

"Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl 
Muhammed'siz muhabbetten ne hâsıl
Zuhurundan Bezmiâlem oldu vâsıl".
validesultanin-muhuru.jpg 
Bezmiâlem Valide Sultan'ın Mührü