444 0 600
Genel Cerrahi

Mide ve kalın bağırsak, karaciğer safra yolları ve pankreas, meme, tiroid hastalıklarının ve kanserlerinin modern ve yenilikçi cerrahi tedavilerini uygulamaktadır. Kanser tedavisinde kanıtlanmış bilimin ışığında, multidispliner yaklaşımla kanserin en iyi şekilde tedavi edilmesine gayret göstermektedir. Ayrıca organ nakli gibi toplumsal açıdan çok önemli bir alanda başarılı bir şekilde kadaverik ve canlıdan böbrek nakillerini gerçekleştirmektedir. Obezite tedavisinde fitoterapi, endoskopi ve cerrahi yöntemleri hastalarının tedavisinde uygulamaktadır. Bunun yanında kasık ve karın duvarı fıtıkları, safra kesesi hastalıkları, perianal bölge hastalıkları vb. genel cerrahiyi ilgilendiren birçok hastalığın minimal invaziv ve modern tedavilerini başarı ile uygulamaktadır. 

Hastalıkların cerrahi tedavileri yanında, Fitoterapi ve özellikle bakım hastalarının ihtiyaçlarına yönelik olan Palyatif Bakım hizmetleri konusunda deneyimlidir. Hastaların tedavisinde bütüncül yaklaşımlar uygulamaktadır.


test1