444 0 600
Akciğer Kanseri Nedir?

​Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır.​

Akciğer kanserinin nedeni tütün ve tütün ürünleri kullanımı olarak bilinse de aynı zamanda çevre kirliliği ve genetik faktörler de hastalığın nedenleri içinde yer almaktadır.

Hastalığın seyri,

• Uzun süre devam eden kuru öksürük,

• Ani ve aşırı kilo kaybı,

• Ses kısılması,

• Yutkunmada zorluk,

• Boyun ve yüzde olağan dışı şişlik,

• Sürekli tekrar eden zatürre, bronşit ve faranjit atakları,

• Kanlı balgam çıkarma,

• Vücutta ciddi oranda hissedilen ağrı, yorgunluk ve halsizlik olarak kendini belirli ederken bazı vakalarda ise herhangi bir belirti görülmeden ilerlemektedir.

Akciğer kanseri tedavisinin amacı, mümkünse hastalığı yok etmek, değilse sınırlamak, sağlıklı yaşam süresini ve kalitesini arttırmaktır. Akciğer kanserinin en iyi şekilde tedavi edilebilmesi için multidisipliner yaklaşım çok önemlidir.

Akciğer kanserinin farkındayız.

Dünya genelinde erkeklerde en çok görülen hastalıklardan biri olan akciğer kanserinin nedenleri içinde tütün ve tütün ürünleri kullanımının yanı sıra genetik faktörler ve çevresel etkenler de yer almaktadır.

Akciğer kanseri, diğer kanser vakalarına oranla belirtileri son evrelerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Uzun süre nefes darlığı, kanlı balgam çıkarma, uzun süre devam eden kuru öksürük, aşırı kilo kaybı ve benzeri belirtileri hissetmeniz durumunda göğüs hastalıkları doktorlarından destek almanız sağlığınız için oldukça önemlidir.

Dünya genelinde kanser vakaları içinde, en sık goruleni olan akciğer kanseri genellikle 55 ile 65 yaş aralığındaki bireylerde görülmektedir.

Akciğer kanserine yakalanma nedeni en çok sigara kullanımı olarak bilinse de çevre kirliliği ve genetik faktörler de risk unsuru taşırlar.

Hastalığın seyri,

✔Uzun süre devam eden kuru öksürük,

✔Ani ve aşırı kilo kaybı,

✔Ses kısılması,

✔Yutkunmada zorluk,

✔Boyun ve yüzde olağan dışı şişlik,

✔Sürekli tekrar eden zatürre, bronşit ve faranjit atakları,

✔Kanlı balgam çıkarma,

✔Vücutta ciddi oranda hissedilen ağrı, yorgunluk ve halsizlik olarak başlasa da bazı vakalarda herhangi bir belirti oluşmamaktadır.

Sigara kullanan ya da uzun süre sigara kullanıp bırakan ve ailesinde kanser öyküsü bulunan bireylerin belirli periyotlarda ilgili doktorlarına muayene olmaları ve akciğer tarama programlarına katılmaları hastalıktan korunmanın en önemli adımını oluşturmaktadır.

Siz de kanserden korunmak ve geç kalmamak için kontrollerinizi aksatmayın.