444 0 600
Çocuk Cerrahisinde Laparoskopik Ameliyatlar Nelerdir?
Yazıyla alakalı Uzman Doktorlarımız
Yazıyla alakalı Tıbbi Birimlerimiz
​​Çocuk Cerrahisinde ​Laparoskopik Ameliyatlar

Laparoskopik ya da minimal invaziv teknik ya da halk arasındaki bilinen tabiriyle kapalı yöntem cerrahi, cerrahinin özel bir uygulama alanıdır. Açık cerrahide, karın içine ulaşabilmek için karını boydan boya kaplayan bir kesi yapmak gerekiyordu. Laparoskopik (kapalı) cerrahide ise 0,5-1 cm boyutunda birkaç kesi ile ameliyatlar tamamlanabilir.

Port yerlerinden karın içine girilen kanüller trokar olarak adlandırılır. Trokarlardan karın içerisini görmeye yarayan kamera ve bu teknikler için özel geliştirilmiş birçok alet, karın içine sokularak ameliyatlar tamamlanır. Görüş kolaylığı sağlamak için karın içerisi karbondioksit gazı ile şişirilerek genişletilir. Bu sayede karın içi organlar birbirilerinden uzaklaşır ve ameliyat yapabilecek boşluk bir saha elde edilir.

Kameradan gelen görüntüler video monitörlerince ameliyathaneye aktarılır. Ameliyat esnasında cerrah monitörde, karın içerisinden ulaşan görüntüleri izler. Bu sistem cerrahın geleneksel yöntemlerle yapılan birçok ameliyatı çok daha küçük kesilerle yapabilmesini sağlar. Bu yöntemler, tecrübeli ellerde en az açık cerrahi kadar güvenlidir. 

Laparoskopik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

 • Laparoskoskopik (kapalı) cerrahi, adını ismini cerrahi işlem sırasında kullanılan laparoskop cihazından almaktadır.

 • Laparoskopik (kapalı) cerrahi işlemlerin açık cerrahiye göre oldukça fazla avantajı bulunmaktadır. Laparoskopik cerrahinin avantajlarını sayacak olursak;

 • Laparoskopik (kapalı) cerrahi sırasında açık cerrahiye göre daha küçük kesiler açılır,

 • Laparoskopik (kapalı) cerrahide enfeksiyon riski açık cerrahiden daha düşüktür,

 • Laparoskopik (kapalı) cerrahide bakım maliyeti açık cerrahiye göre daha düşüktür,

 • Laparoskopik (kapalı) cerrahi sonrası hastanede yatış süresi açık cerrahiye göre daha kısadır,

 • Laparoskopik (kapalı) cerrahi sonrasında hastalar çok daha az ağrı hisseder.

 • Laparoskopik (kapalı) cerrahi sonrasında iyileşme ve günlük hayata dönme daha hızlıdır. 


Çocuk Cerrahisinde Yapılan Laparoskopik Ameliyatlar

 • Kasık fıtığı ameliyatı

 • Over kisti (yumurtalık kisti) ameliyatı

 • Over torsiyonu (yumurtalık dönmesi) ameliyatı

 • Apandisit ameliyatı

 • Gastrostomi açılması

 • Safra kesesi ameliyatı

 • Bağırsak düğümlenmesi ameliyatı

 • Diyafram fıtığı ameliyatı

 

Laparoskopik Yöntemle Müdahale Edilen Hastalıklar

1. İnmemiş testis

İnmemiş testis erkek bebeklerde sıkça karşılaştığımız bir hastalıktır. 100 doğan bebeğin yaklaşık 5'inde görülür. Testisin torbada olmadığı ve iniş yolunda kaldığı duruma “inmemiş testis" denir. Tanı için iyi bir fizik muayene çoğu zaman yeterlidir, fakat bazen Ultrason desteği gerekebilir. 

Doğduktan 6. ayına kadar inmeyen testislerde cerrahi müdahale gerekir. Testisin inmemesi durumunda testisin gelişimi olumsuz yönde etkilenir ve kalıcı hasarlar oluşabilir. Erken tanı ve iyi cerrahi en etkin tedavidir! 

2. Kasık fıtığı

Karın içi basıncı arttığı durumlarda (ağlama, ıkınma vb.) erkek çocuklarında sıklıkla bağırsaklar, kız çocuklarında ise sıklıkla yumurtalıklar ve bağırsaklar bu kesenin içine girerek kasık bölgesinde bir şişlik olarak karşımıza çıkar.

Bebeğin ve çocuğun kasık bölgesinde beliren ve kaybolan şişlik ilk ve en önemli bulgudur

Kasık fıtığın tek tedavisi, cerrahi müdahaledir.

Çocuk Cerrahisi uygulamasında en sık yapılan ameliyatlardan birisidir.

Günümüzde Minimal İnvazif Cerrahi yöntemlerin kullanım sıklığın artmasıyla beraber Laparoskopik kasık fıtığı onarımı hastalara hem konfor, hem de etkin tedavi sağlıyor.

Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatı açık ameliyata göre daha avantajlı bir tedavi yöntemidir. Çünkü; ameliyat süresi daha kısadır, ameliyat sonrası enfeksiyon riski düşüktür ve daha az ağrı hissedilir, karşı taraf kasık kanalında açıklık olup olmadığını görme şansı ve varsa aynı seansta ameliyat etme imkanı ile daha iyi kozmetik sonuçlar sunmaktadır. 

3. Laparoskopik Gastrostomi

Gastrostomi; slikon veya plastikten yapılmış gastrostomi tüpünün mideye beslenme amacı ile yerleştirilmesidir.

Bebeklere ve çocuklara malnütrisyon, kilo alamama, beslenme intoleransı veya yutma güçlüğü gibi durumlarda yerleştirilir. Geçici veya kalıcı olabilir. Laparoskopik gastrostomi, kamera eşliğinde ve güvenli bir şekilde ameliyathane şartlarında uygulanır. Diğer uygulamalara göre riskleri ve komplikasyon oranları daha düşüktür. Açık cerrahiye göre ameliyat izi nerdeyse yoktur ve beslenmeye başlama süresi çok daha hızlıdır.